Abba Ojcze


1. Ty wyzwoliłeś nas Panie Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem Nauczył nas wołać do Ciebie:

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia W wieczności zapuszcza korzenie. Przenika naszą codzienność I pokazuje nam Ciebie

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie Uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi I teraz jest jej godzina.
Opublikuj
KomentarzProszę wypełnić pola oznaczone *
Państwa e-mail służy jedynie weryfikacji i nigdy nie zostanie opublikowany na stronie.